Protesi
Corone
Ponti
Protesi totali (dentiere)
Protesi parziali (scheletrati)